Klik HIER voor de homepage van Tennisclub Venray

User Name

Password

Info New or Forgotten?
Zoeken
TC Venray > Vereniging > Archief > Open Junioren K4 en JRT**
Delen

Wedstrijdbepalingen JRT en Open Jeugdtoernooi 2012

BIJZONDERE WEDSTRIJDBEPALINGEN
 
Algemeen
 1. Tennisclub Venray organiseert samen met tennisschool Maascourt het door de KNLTB goedgekeurde TCV JRT** en Open Jeugdtoernooi.
 2. Dit toernooi telt  in de rubrieken t/m 12 en t/m 14 mee voor de Jeugdranglijst als JRT** toernooi. Voor dit toernooi geldt het KNLTB wedstrijd- en toernooi reglement en bij het JTR** de bepalingen zoals opgenomen in het reglement jeugdranglijsttoernooien.
 3. Je moet lid zijn van de KNLTB of lid zijn bij een ITF aangesloten bond. Je dient een geldige wedstrijdpas voor de eerste wedstrijd bij de wedstrijdleiding te laten zien.
 4. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 23 juli t/m zaterdag 28 juli 2012.
 5. In het JRT** toernooi wordt gespeeld in de volgende rubrieken:
  JE, ME, JD , MD  t/m 12 (geboren in 2000 of later)
  JE, ME, JD , MD .t/m 14 (geboren in 1998 of 1999)
  In het open toernooi wordt gespeeld in de volgende rubrieken:
  JE, ME t/m 8 (geboren in 2004 of later)
  JE, ME, JD, MD t/m 16 (geboren in 1996 of later)
 6. In enkelspel JTR ** t/m 14 worden de wedstrijden volgens het afvalschema gespeeld, met een troosttoernooi voor de verliezers van de 1ste ronde. In enkelspel  t/m 12  wordt eerst in een poulesysteem gespeeld en vervolgens een afvalschema. In JRT** dubbelspel wordt volgens een afvalschema gespeeld.  In de overige rubrieken wordt gespeeld in een poulesysteem met daarna een afvalschema. In alle rubrieken wordt om de 3e en 4e plaats gespeeld.

  Inschrijving en acceptatie

   
 7. De inschrijving sluit:
  voor JRT** toernooi enkelspel:  maandag 2 juli om 9.00 uur,  voor JRT** toernooi dubbelspel: dinsdag 24 juli om 17.00 uur
  voor open jeugdtoernooi enkel- en dubbelspel: maandag 9 juli om 9.00 uur
 8. Je dient beschikbaar te zijn op vermelde speeltijden, met inachtneming van eventuele verhinderingen.
 9. Je mag voor één doordeweekse dag verhinderingen doorgeven. Verhinderingen tijdens finaledag zaterdag 28 juli worden niet geaccepteerd.
 10. Het is niet toegestaan om in te schrijven, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi in hetzelfde tijdvak. Als dit wel gebeurt wordt je van beide toernooien uitgesloten.
 11. Alleen internetinschrijvingen worden geaccepteerd. Voor JRT** alleen enkel inschrijven via www.mijnknltb.nl , voor open toernooi via www.tennisclubvenray.nl  of www.toernooi.nl
 12. Voor JRT**  kun je alleen inschrijven voor het enkelspel. Na acceptatie voor enkelspel JRT**  kun je tijdens het toernooi tot dinsdag 24 juli 17.00 uur je inschrijven voor het dubbelspel. Het is bij JRT** dus niet mogelijk je van te voren voor dubbelspel in te schrijven.  Bij het open toernooi dien je wel gelijktijdig voor enkelspel en  dubbelspel in te schrijven .
 13. Acceptatie voor het JRT** geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van de plaats van de speler op de meest recente KNLTB jeugdranglijst.
 14. Bij JTR**  geef je aan de KNLTB alleen algemene gegevens door. De wedstrijdleiding neemt na acceptatie per mail contact met je op voor het doorgeven van aanvullende gegevens (verhindering, bankgegevens voor automatische incasso). Bij open toernooi vul je bij inschrijving direct alle gegevens in.
 15. Tennisclub Venray (www.tennisclubvenray.nl) gebruikt  het toernooipakket van PlanMySport. Na acceptatie wordt alleen via dit systeem met deelnemers gecommuniceerd.
 16. Je mag voor maximaal voor 2 onderdelen inschrijven.
 17. Het inschrijfgeld bedraagt in alle categorieën enkelspel € 11,00 per onderdeel,  dubbelspel € 8,00 per persoon per onderdeel. Betaling via automatische incasso. Na acceptatie moet je, ook als je niet deelneemt  om welke reden dan ook, het inschrijfgeld betalen.
 18. Iedere deelnemer van het JRT** die zich na acceptatie terugtrekt uit het toernooi moet een terugtrekkingsformulier invullen en dit inleveren bij de wedstrijdleiding.

  Loting en aanvang.

   
 19. Donderdag 19 juli vindt de loting plaats. Op  zaterdag 21 juli 2012 vanaf 12.00 uur staan alle wedstrijden en aanvangstijden eerste wedstrijd vermeld op www.tennisclubvenray.nl.
 20. Je dient zelf te kijken wanneer de eerste wedstrijd is, je ontvangt hiervan geen bericht.
 21. Wedstrijden vangen dagelijks vanaf 10.30 uur aan. De laatste partijen beginnen niet later dan: t/m 10 jaar om 18.00 uur,  t/m 12 om 19.00 uur,   t/m 14 om 20.00 uur , t/m 16 om 21.00 uur
 22. Je bent verplicht 15 minuten voor aanvang van elke wedstrijd je te melden bij de wedstrijdleiding. Na afloop van de wedstrijd dien je de uitslag aan de wedstrijdleiding door te geven en te informeren naar de eventueel volgende wedstrijd.
 23. Voor de JRT** toernooi geschiedt de plaatsing op basis van de meest recente KNLTB jeugdranglijst.
   
  Accomodatie en organisatie 
   
 24. Er wordt gespeeld op het tennispark “Vlakwater”, Kempweg 150, van TC Venray te Venray. Er zijn 6 gravelbanen en 3 tennisforcebanen.  Bij slecht weer kan zonodig worden uitgeweken naar omliggende tennisparken met  smashcourt en kunstgras en een tennishal met een mateco ondergrond.
 25. Gespeeld wordt met gele Dunlop Fort Max TP ballen en Dunlop  Stage 1 ballen
 26. De wedstrijdleider is dhr. E.J.  Kleinbussink. Telefoon : 0478-582341 E-mail e.kleinbussink@live.nl. Telefoon tijdens het toernooi 0478-569635
 27. De bondsgedelegeerde is dhr. T. Meerts. Telefoon 077-3547143

  Overige bepalingen

   
 28. In de rubriek t/m 8 jaar wordt om 2 gewonnen short sets (tot 4) gespeeld, met een tiebreak op  de stand 4-4. In alle andere rubrieken wordt gespeeld om 2 gewonnen sets met een tiebreak op de stand 6-6.
 29. Een deelnemer is verplicht het juiste tennisschoeisel en tenniskleding te dragen en de voorschriften inzake de KNLTB reclamecode in acht te nemen.
 30. Tijdens het toernooi zal het strafpuntensysteem (SPS) worden toegepast. De bepalingen omtrent administratieve overtredingen zijn van toepassing.
 31. In alle gevallen waarin reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
 32. Tijdens het toernooi organiseert tennisschool Maascourt een trainingsweek. Informatie en inschrijving via twan.lenssen@home.nl of info@maascourt.nl
 33. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ernst-Jan Kleinbussink, e.kleinbussink@live.nl

Wedstrijdbepalingen K4 en Open Jeugdtoernooi 2011 ism TS Maascourt

WEDSTRIJDBEPALINGEN
 1.  Dit toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en telt  voor enkelspel in de rubrieken t/m 12 en t/m 14 mee voor de REAAL jeugdranglijst als K 4 toernooi. Voor dit toernooi geldt het KNLTB wedstrijd- en toernooi reglement en de bepalingen zoals opgenomen in het reglement jeugdranglijsttoernooien.
 2. Je moet lid zijn van de KNLTB of lid zijn bij een ITF aangesloten bond. Je dient een geldige wedstrijdpas voor zijn eerste wedstrijd bij de wedstrijdleiding in te leveren.
 3. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 11 juli t/m zaterdag 16 juli 2011. Er zal uitgeweken worden naar zondag 17 juli, wanneer de  weersomstandigheden van dien aard zijn, dat het toernooi niet op de vastgestelde einddatum kan worden uitgespeeld.
 4. In het K4 toernooi wordt gespeeld in de volgende rubrieken:
  JE, ME t/m 12 (geboren in 1999 of later)
  JE, ME t/m 14 (geboren in 1997 of 1998)
  In het open toernooi wordt gespeeld in de volgende rubrieken:
  JE, ME t/m 8 (geboren in 2003 of later)
  JE, ME, JD, MD t/m 10 (geboren in 2001 of later)
  JD, MD t/m 12 (geboren in 1999 of later)
  JD, MD t/m 14 (geboren in 1997 of  later)
  JE, ME, JD, MD t/m 16 (geboren in 1995 of later)
 5. In de rubriek t/m 14 (enkelspel K4) worden de wedstrijden volgens het afvalschema gespeeld. In de rubriek t/m 12  (enkelspel K4) wordt eerst in een poulesysteem gespeeld, vervolgens in een afvalsysteem. In de overige rubrieken wordt in principe gespeeld in een poulesysteem met daarna een afvalschema. Er is alleen bij de rubriek t/m 14 een verliezersronde. In alle rubrieken wordt om de 3e en 4e plaats gespeeld.
 6. Alleen internetinschrijvingen worden geaccepteerd.
  Bij voorkeur via www.tennisclubvenray.nl  Kan ook op: www.toernooi.nl 
  Acceptatie voor het toernooi geschiedt direct na sluiting van de inschrijftermijn.
  Voor de K-onderdelen: in volgorde van de plaats van de speler/speelster op de meest recente REAAL jeugdranglijst. Voor de andere onderdelen: in volgorde van binnenkomst inschrijvingen.
 7. Je mag voor maximaal voor 2 onderdelen inschrijven.
 8. De inschrijving sluit: voor K4 onderdelen:  maandag 20 juni om 18.00 uur. Voor de overige onderdelen: maandag 27 juni om 18.00 uur
 9. Het is niet toegestaan om in te schrijven, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi in hetzelfde tijdvak. Als dit wel gebeurt wordt je van beide toernooien uitgesloten.
 10. Wedstrijden vangen dagelijks vanaf 10.30 uur aan. Je mag op één doordeweekse dag verhinderingen doorgeven. Verhinderingen tijdens finaleweekend (zaterdag 16 juli en zondag 17 juli) worden niet geaccepteerd.
 11. Het inschrijfgeld bedraagt in alle categorieën enkelspel € 10,00 per onderdeel,  dubbelspel   € 7,50 per persoon per onderdeel. Betaling via automatische incasso. Na acceptatie moet je, ook als je niet deelneemt  om welke reden dan ook, het inschrijfgeld betalen.
 12. Iedere deelnemer van het K4 toernooi die zich na acceptatie terugtrekt uit het toernooi moet een terugtrekkingsfomulier invullen.
 13. De donderdag 7 juli vindt de loting plaats. Op zaterdag 9 juli 2010 vanaf 12.00 uur staan alle wedstrijden en aanvangstijden eerste wedstrijd vermeld op www.tennisclubvenray.nl. Je dient zelf te kijken wanneer de eerste wedstrijd is, je ontvangt hiervan geen bericht.
 14. Er wordt gespeeld op het tennispark “Vlakwater”, Kempweg 150, van TC Venray te Venray. Er zijn 6 gravelbanen en 3 tennisforcebanen.
 15. Gespeeld wordt met KNLTB goedgekeurde Dunlop ballen
 16. Je bent verplicht 15 minuten voor aanvang van elke wedstrijd je te melden bij de wedstrijdleiding. Na afloop van de wedstrijd dien je de uitslag aan de wedstrijdleiding door te geven en te informeren naar de eventueel volgende wedstrijd.
 17. In de rubriek t/m 8 jaar wordt om 2 gewonnen short sets (tot 4) gespeeld, met een tiebreak op  de stand 4-4. In alle andere rubrieken wordt gespeeld om 2 gewonnen sets met een tiebreak op de stand 6-6.
  De wedstrijdleiding kan - door overmacht gedwongen en afhankelijk van de omstandigheden – beslissen de wedstrijd in vorm van pro-sets of verkorte sets verder te spelen.
 18. Een deelnemer is verplicht het juiste tennisschoeisel en tenniskleding te dragen en de voorschriften inzake de KNLTB kledingcode in acht te nemen.
 19. Tijdens het toernooi zal het strafpuntensysteem (SPS) worden toegepast.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 21. Voor eventuele verdere informatie kun je contact opnemen met Ernst Kleinbussink,
Telefoon : 0478-582341 E-mail e.kleinbussink@live.nl
Telefoon tijdens het toernooi 0478-569635

Verslag van het TCV K4 en open jeugdtoernooi 2010

Een bewogen K4 jeugdtennistoernooi 
Van 12 t/m 17 juli jl. vond op het park van TC Venray het TCV K4 en open jeugdtoernooi i.s.m. tennisschool Maascourt plaats. Een drukke week voor de spelers en de organisatie. Door diverse weersomstandigheden (de storm, de vele regen) waren 3 banen niet meer bespeelbaar en moest er veel geïmproviseerd worden. Gelukkig konden we gebruik maken van de omliggende parken: TV Leunen, TC Rodhe en TV De Gagel. Bedankt! Met bijna 140 deelnemers en ongeveer 200 wedstrijden was het een krap schema. Sommige spelers waren erg aan elkaar gewaagd waardoor er nog wel eens wedstrijden uitliepen, bijvoorbeeld de wedstrijd met de langste tijdsduur: bijna 3,5 uur. Uiteindelijk kwam alles goed en werden er op zaterdag een aantal geweldige finales gespeeld.
De uitslagen:

JE8      Jelle Klingen - Liam Liles 5-4 5-4
JE10     Jing-Long Weng - Wouter van der Waerden 6-2 6-4
JD10     Emiel Vreugdenhil / Niels Verbeek - Jesper Arts / Jesper Ritman 6-0 6-1
ME10     Lieke Barten - Naomi von Bose 6-1 6-4
JE12     Sander van Eck - Nick Faessen 6-2 6-1
ME12     Sanne van Rie - Janneke de Rijk 5-7 6-1 7-5
JE14     Stijn de Haan - Stan Deeks 6-2 6-0
ME14     Debbie Gach - Annabel Boers 6-2 6-4
JE16     Bob Breukhoven - Sidney Loonen 6-4 6-2
JD16     Bob Breukhoven / Willian van Die - Nick Faessen / Stan Deeks 6-4 6-0
ME16     Rosa de Weert - Julia van Bergen 6-3 6-3
MD16     Milou Haitsma / Lotte Hoogveld - Daphne Smits / Iris Duisters 6-1 6-1

 

 De finalisten van de JD10

 

 Janneke de Rijk in haar wedstrijd tegen Sanne van Rie

 Het omgewaaide hek bij baan 7,8 en 9 zorgde voor problemen in de planning

SPONSORS

Copyright © 2009-2016 Tennisclub Venray. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact