Klik HIER voor de homepage van Tennisclub Venray

User Name

Password

Info New or Forgotten?
Zoeken
TC Venray > Vereniging > Archief > Uitmarkt Open
Delen

Wedstrijdbepalingen Open Uitmarkttoernooi 2015

Als je inschrijft, ga je akkoord met de wedstrijdbepalingen.

 

TCV Open Uitmarkt 2015
maandag 22 juni t/m zondag 28 juni
Tennisclub Venray - Kempweg 150 - 5801VV Venray
BIJZONDERE WEDSTRIJDBEPALINGEN
1.   Dit toernooi heeft de goedkeuring van de K.N.L.T.B., de wedstrijden worden gespeeld volgens het Wedstrijd en Toernooireglement van de K.N.L.T.B. 
2.   Er zal gespeeld worden met door de KNLTB goedgekeurde gele ballen, op zes gravelbanen en drie Tennisforce banen.
3.   Inschrijving staat open voor leden van de K.N.L.T.B. voor maximaal 2 categorieën. Alle deelnemers dienen persoonlijk in te schrijven.
4.   Voor de + categorieën (17+ en 50+) geldt de leeftijd die men dit jaar heeft bereikt of bereiken zal.
5.   Het toernooi wordt gehouden van 22 juni t/m 28 juni. Bij grote deelname kan er ook in het voorweekend worden gespeeld, als bij inschrijving is opgegeven dat men op één of beide dagen van dat weekeinde beschikbaar is. 
6.   De indeling van de rubrieken zal plaatsvinden volgens het einde jaars rating systeem.
7.   Inschrijven is mogelijk in de spelsoorten HE, DE, HD, DD en GD in de categorieën 3, 4, 5 (alle leeftijden) en 6, 7, 8 (17+) of (50+).
8.   Men kan slechts voor 2 onderdelen inschrijven. Inschrijven in 2 onderdelen is alleen mogelijk in 2 verschillende categorieën.
9.   De inschrijving sluit op vrijdag 12 juni 2015 23:59 uur. Deelname op volgorde van inschrijving.
10. Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel € 8,00 bij automatische incasso; voor het dubbelspel € 8,00 p.p. bij automatische incasso. De incasso vindt na de loting plaats. Na loting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats.
11.  Iedere deelnemer is verplicht om correcte tenniskleding te dragen.
12.  Aanvangstijden van de eerste wedstrijden zijn op maandag tot en met  vrijdag 17:30 uur; op zaterdag en zondag 9.00 uur. De laatste  wedstrijden vangen niet later aan dan 23:00 uur. Er kan worden  gespeeld met kunstlicht of overdekt.
13.  Bij inschrijving mogen maximaal 6 bloktijden als verhindering worden  opgegeven. In het dubbelspel geldt dit per ingeschreven koppel . In het  finaleweekend is geen verhindering mogelijk.
14.  Indien u voor 2 rubrieken inschrijft dan vragen we u in het voorweekend  beschikbaar te zijn. .
15.  De eerste speelronde wordt in poules gespeeld, na de poulewedstrijden  wordt verder gespeeld in het afvalsysteem. Per poule gaan twee teams  door naar het afvalsysteem.
16.  Afhankelijk van het aantal deelnemers zal door de wedstrijdleiding gekozen worden voor:
A) Er wordt gespeeld om twee gewonnen tie-break-sets
of
B)  Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets met dien verstande dat bij de stand 1-1 in sets een SUPERTIEBREAK (tot 10) wordt gespeeld als zijnde een derde set. Na het poulesysteem gaan de nummers 1 en 2 over naar het afvalsysteem waar gepeeld zal worden om twee gewonnen sets. Voor alle afvalwedstrijden geldt dat bij de stand 1-1 in sets er een normale derde set gespeeld moet worden. Voor alle sets geldt dat bij de stand 6-6 aan het einde van een set een normale TIEBREAK wordt gespeeld (tot en met 7).
17.  De deelnemers dienen zich tenminste 15 minuten voor aanvang van hun  wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.
18.  De deelnemers zijn verplicht om voor aanvang van de eerste wedstrijd  het pasje van de K.N.L.T.B. aan de wedstrijdleiding te overleggen.  Buitenlandse spelers dienen een spelerscertificaat te overleggen..
19.  Per categorie zijn per onderdeel twee geldprijzen beschikbaar.
20.  De resultaten in de open single tellen mee voor de "Masters Limburg 2015".
21.  In alle gevallen waarin het WTR van de K.N.L.T.B . en deze bepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
 
Toernooileider: Sanne Erps, tc@tennisclubvenray.nl  (06 198 66 253)
Bondsgedelegeerde:  Chris Lindelauf  mlindelauf@home.nl
KNLTB-Toernooinummer: 1501954
 
Telefoon tijdens het toernooi: 0478-569635 Clubhuis 

SPONSORS

Copyright © 2009-2016 Tennisclub Venray. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact