Klik HIER voor de homepage van Tennisclub Venray

User Name

Password

Info New or Forgotten?
Co÷rdinator voor bar en keuken diensten

Co÷rdinator voor bar en keuken diensten

Op dit moment is er nog geen nieuwe co÷rdinator voor de bar en keukendiensten. Plan daarom zo vroeg mogelijk in het seizoen jouw diensten in en kijk zelf of er op korte termijn nog plekken zijn die nog open staan.

Zoeken
TC Venray > Vereniging > Diensten / vrijwilligerswerk
Delen

Diensten / vrijwilligerswerkzaamheden

TCV draait als private instelling of vereniging volledig op eigen leden als vrijwilligers. Vrijwillig, is niet verplicht en daarom mag je jezelf  hiervoor aanmelden. Vrijwillig is niet vrijblijvend; na aanmelding rekenen we op jou. Daarom is deze diensten pagina  verder onderverdeeld naar:

 • Een pagina om je aan te melden als NIEUWE vrijwilliger voor een van de vele vrijwilligerswerkzaamheden.
 • Een pagina waarin je het dienstenrooster voor de AC (clubhuis) kunt opvragen. Hier zie je in een oogopslag op welke dagen er nog een dienst openstaat voor de bar of de keuken, en die je daarna zelf kunt invullen.
 • Een pagina waarin je het dienstenrooster voor de BC (banen en park) kunt opvragen. Hier zie je in een oogopslag op welke dagen er nog een dienst openstaat om de banen en het park te onderhouden, en die je daarna zelf kunt invullen.
 • Een pagina om jezelf direct in te plannen als geen gebruik maakt van bovenstaande mogelijkheden.
Kijk ook even op de pagina Vereniging / Vacatures om te zie welke werkzaamheden recht geven op de terugbetaling van de "niet-vrijwilligersbijdrage".

Definitie vrijwilligerswerk

Sinds 2009 betalen alle senioren een "vrijwilligersbijdrage"  als verhoging op de contributie. Leden die in het betreffende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn, betalen met ingang van 2017  een "vrijwilligersbijdrage" van € 45, -. Vrijgesteld zijn 1e jaarsleden. Deze bijdrage kan worden terugverdiend door in het betreffende verenigingsjaar vrijwilligerswerk voor de club te doen, zoals door het bestuur vastgesteld. Werkzaamheden waarvoor de club een vergoeding betaalt behoren niet tot vrijwilligerswerk.
De vrijwilligersbijdrage is niet als afkoopsom bedoelt om geen vrijwilligerswerk te hoeven doen, noch is daar enig recht aan te ontlenen. De bijdrage is bedoeld als "prikkel" om vrijwilligerswerk te doen en aan hen terug te betalen die de gewenste inspanning hebben geleverd.
Hieronder treft u een opsomming van deze vrijwilligerswerkzaamheden en/of functies aan:
 
 • Leden van het bestuur
 • Leden van commissies
 • Leden die op projectbasis de leiding hebben van een specifieke activiteit of daarbij substantieel ondersteuning bieden, zoals een evenement, toernooi of competitie, welke activiteit wordt georganiseerd onder verantwoording van een van de commissies.
 • Voerders van de ledenadministratie en boekhouding.
 • Coördinatoren voor Vrijwilligerswerk 
 • Bardienstmedewerkers
 • Keukenhulp
 • Substantiële bijdrage in het onderhoud en schoonmaak van ons park en / of clubgebouw.
 • Competitiespelers zijn verplicht om tijdens de competitiedagen tenminste een dienst te doen; deze dienst telt mee voor het aantal vrijwilligersdiensten.
Indien de werkzaamheden niet expliciet genoemd zijn, beslist het bestuur of de werkzaamheden leiden tot terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage. Als richtlijn wordt een tijdbesteding van minimaal 12 uur per jaar genomen. Voor diensten (bar, keuken e.d.) is een minimum van 3 diensten is vereist.

AanmeldenAanmelden
Klik hier om je aan te melden voor de verschillende werkzaamheden.
InplannenInplannen
Klik om jouw diensten in te plannen (te reserveren).
Rooster AC (bar, keuken, schoonmk, beheer)Rooster AC (bar, keuken, schoonmk, beheer)
Bekijk hier het rooster van de AC (Accommodatie Comissie) voor de komende maanden.
Rooster BC ParkhulpRooster BC Parkhulp
Bekijk hier het rooster van de BC (Baancommissie) voor de komende maanden.
Rooster JCRooster JC
Bekijk hier het rooster van de JC (Jeugd commissie), zoals LK 3kwart tellen.

SPONSORS

Copyright © 2009-2016 Tennisclub Venray. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact